Follow by Email

Wednesday, 31 July 2013

Perkhidmatan sewa kereta bagi kegunaan di Malaysia.
Kereta boleh disewa pada kadar harian

SPEC:
Pengeluar : hyundai
Jenis kereta : Sonata
Transmisi : Auto
Kapasiti enjin : 2000cc
Kapasiti penumpang : 5 dewasa (termasuk pemandu)
KADAR:
Harga sewa sehari RM190
Harga sewa seminggu RM150 x 7 Hari = RM1,050
Harga sewa dua minggu RM130 x 14 Hari = RM1,820
Harga sewa sebulan RM93 x 30 Hari  = RM2,800

DOKUMEN :
1. Salinan IC
2. Salinan lesen memandu
3. Salinan ID pelajar / Pas kerja
4. Cagaran RM300

OTHERS:
Nota (Optional service):
Minimum caj penghantaran(door to door) : RM35.00
Minimum caj pengambilan(door to door) : RM35.00
COVERAGE KAWASAN PENGHANTARAN
Putrajaya
Cyberjaya
Equine Park
Kota Warisan
KLIACONTACT
Untuk menyewa, booking atau keterangan lanjut,
sila hubungi ; en riz 018-3925237
 - sms please

or email kami di
zulhaznandeculture@gmail.com
Perkhidmatan sewa kereta bagi kegunaan di Malaysia.
Kereta boleh disewa pada kadar harian

                       
SPEC:

Pengeluar : PERODUA
Jenis kereta : VIVA
Transmisi : MANUAL
Kapasiti enjin : 660cc
Kapasiti penumpang : 5 dewasa (termasuk pemandu)

KADAR:

Sewa sehari : RM 100/perday
Sewa Seminggu : RM 80/perday ( nego )
Sewa Sebulan : RM 45/perday ( nego )

DOKUMEN :
1. Salinan IC
2. Salinan lesen memandu
3. Salinan ID pelajar / Pas kerja
4. Cagaran RM300

OTHERS:
Nota (Optional service):
Minimum caj penghantaran(door to door) : RM35.00
Minimum caj pengambilan(door to door) : RM35.00
COVERAGE KAWASAN PENGHANTARAN
Putrajaya
Cyberjaya
Equine Park
Kota WarisanCONTACT
Untuk menyewa, booking atau keterangan lanjut,
sila hubungi ; en RIZ 
0183925237 sms please

or email kami di
zulhaznandeculcuture@gmail.com

* Those who don't understand Bahasa Malaysia, please copy all the text and paste it at the online translator *

Polisi Pelanggan

 • Perkhidmatan yang disediakan hanya terhad untuk pelajar dan di sekitar kawasan-kawasan berdekatan sahaja.
 • Kereta yang disewa hanya boleh dipandu di dalam kawasan semenanjung Malaysia sahaja.
 • Had umur bagi pelanggan adalah 21 tahun ke atas.
 • Hanya pelanggan yang mempunyai lesen memandu sah dengan minima lesen percubaan boleh menyewa/memandu kenderaan.
 • Perkhidmatan kereta sewa yang disediakan dilindungi insurans dan dijamin keselamatannya. Walaubagaimanapun, pelanggan akan menanggung segala kos seperti yang dipersetujui dalam perjanjian (syarat-syarat dan peraturan penyewaan).
 • Kereta akan dihantar ke lokasi pelanggan/penyewa di atas permintaan. Caj sebanyak RM 50.00 dikenakan bagi kos penghantaran pergi dan balik kereta sewa mengikut kawasan. Caj penghantaran di sekitar PUTRAJAYA adalah percuma.
 • Bagi sewaan tempoh lama iaitu seminggu ke atas, satu perjanjian khas akan ditandatangani dan deposit keselamatan sebanyak RM 300.00 beserta dokumen cagaran yang dirasakan sesuai perlu disediakan oleh penyewa/pelanggan.
 • Hanya pelanggan yang menepati polisi-polisi diatas dibenarkan menyewa kenderaan.
 • Pemilik berhak untuk menukar atau mengubahsuai apa-apa polisi yang dirasakan sesuai tanpa apa-apa notis.
                 

    Syarat-syarat dan Peraturan Penyewaan

    Pelanggan/Penyewa bersetuju untuk menuruti syarat dan peraturan seperti berikut:

     Bayaran

 • Pelanggan/Penyewa bersetuju dengan harga yang diputuskan dan akan membuat bayaran penuh setelah menerima kereta sewa.
 • Segala bayaran hanya diambil SEBELUM kereta sewa diserahkan dan bukannya SELEPAS kereta disewa.
 • Jika pelanggan/penyewa berhasrat untuk menyambung kadar penyewaan kereta, anda dikehendaki memaklumkan kepada pemilik terlebih dahulu selewat-lewatnya 2 jam sebelum penyewaan tamat.

   Kemalangan/kerosakan

 • Pelanggan/penyewa akan menghubungi pemilik sejurus berlaku sebarang kemalangan yang membabitkan kereta yang disewa.
 • Pelanggan/penyewa bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kereta yang disewa dan bersetuju untuk menanggung segala kos baikpulih/kerosakan yang berlaku semasa kereta dalam jagaan/sewaan pelanggan/penyewa.
 • Pemilik tidak akan menanggung apa-apa kos atau membuat tuntutan insurans atas apa-apa kemalangan yang berlaku SEMASA kereta dalam tempoh sewaan pelanggan/penyewa.
 • Pelanggan/penyewa juga bersetuju membayar kadar sewa harian yang biasa sepanjang tempoh kereta dimasukkan ke dalam bengkel. 

    Saman/kesalahan trafik

 • Pelanggan/penyewa bersetuju bahawa kereta yang disewa tidak akan dipandu dengan tidak mengikut peraturan jalanraya.
 • Segala saman kesalahan trafik yang dilakukan semasa kereta dalam tempoh sewaan pelanggan/penyewa akan ditanggung sepenuhnya oleh pelanggan/penyewa.
 • Pemilik akan menghubungi pelanggan/penyewa jika ada sebarang saman atau kesalahan trafik yang terbabit.
 • Pemilik akan merujuk nama dan pengenalan penyewa jika tidak menerima apa-apa bayaran berkaitan saman/kesalahan trafik yang dilakukan pelanggan/penyewa.
 • Pemilik juga melarang pelanggan membawa/mengangkut/menghantar apa-apa barang terlarang seperti dadah, senjata api, atau melakukan apa-apa aktiviti terlarang menggunakan kereta pemilik. Jika didapati melakukan sedemikian, pelanggan/penyewa bersetuju untuk dikenakan denda sebanyak RM 2000.
 • Pelanggan/penyewa dilarang sama sekali menggunakan kereta sewa untuk kegiatan jenayah seperti meragut, merompak, mencuri dan sebagainya. Jika didapati melakukan sedemikian, pelanggan/penyewa bersetuju untuk dikenakan denda sebanyak RM 2000.

     Lain-lain

 • Pelanggan/penyewa tidak berhak mempertikaikan syarat-syarat yang dipersetujui di atas ke mahkamah jika berlaku sebarang masalah.